Schoolraad

De schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. 
De schoolraad wordt om de vier jaar herverkozen.

Samenstelling
Namens de leerkrachten

Mevr. Desmijter Nathalie

Mevr. Lorré Sylvie

Mevr. Maes Isabel


Namens de ouders

Dhr. Christiaens Filip (voorzitter)

Dhr. Garnier Christophe

Dhr. Cloet David

Namens de lokale gemeenschap

Dhr. De Backer Patrick

Dhr. Brugge Dirk 

Mevr. Ferdinande Lieve

Directie en schoolbestuur

De directie en het schoolbestuur (de schepen van onderwijs) zijn indien mogelijk op vraag van de schoolraad steeds vertegenwoordigd.