Schooldag

Voormiddag

Kleuter
 
  • Lessen: 8u25 tot 11u35


Lager 
  • Lessen: 8u25 tot 12u00
Middagpauze

Kleuter
  • 11u35 tot 13u20


Lager

  • 12u00 tot 13u45


Facultatieve taallessen:

  • 13u05 tot 13u30 behalve op woensdag
  • 1ste en 2de leerjaar: 2 keer per week Frans
  • 3de en 4de leerjaar: 4 keer per week Frans
  • 5de en 6de leerjaar: 4 keer per week Engels


Namiddag

Kleuter

  • Lessen: 13u20 tot 15u35

Lager
  • Lessen: 13u45 tot 15u35


De opvang vóór de lessen
De deuren van onze school gaan open om 7u00.

Vanaf 8u00 is er toezicht op de speelplaats door de leerkrachten.
De opvang na de lessen
Iedere dag is er opvang in elke afdeling van 15u35 tot 18u00.
Kleuters


15u35 tot 16u00: Toezicht door de kleuterleidster

16u00 tot 16u45: Kleuteropvang

16u45 tot 18u00: Kleuters en lagere afdeling komen samen


Lager


15u35 tot 16u00: Toezicht door leerkracht

16u00 tot 16u45: Studie (afhalen kinderen tijdens studiemoment is niet mogelijk)

16u45 tot 18u00: Kleuters en lagere afdeling komen samen

Woensdagnamiddag

Op woensdagnamiddag is er opvang in de hoofdschool van 12u00 tot 18u00.
De kinderen van Deurle en Twee Dreven kunnen gratis gebruik maken van de bus.