Inschrijven

Hoe verloopt een inschrijving?

Elke ouder heeft het recht om een school naar keuze te kiezen.
Als u uw kind inschrijft voor het kleuteronderwijs, blijft deze inschrijving eveneens geldig voor het lager onderwijs. Als u het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kunt u inschrijven in een school. Bij inschrijving tekent u ook het inschrijvingsregister.

Wanneer mag ik mijn kind inschrijven?
De school schrijft de leerlingen per periode en in volgorde in.
Er zijn 2 inschrijvingsperiodes:


Periode 1: Inschrijvingsvoorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel

Tijdstip:
Tussen 01/09 en 01/03.

Voor wie:
  • Voor broers en zussen van al ingeschreven kinderen in de school. 
  • Voor kinderen van personeelsleden van de school.


Periode 2: Vrije inschrijvingen

Tijdstip: 
Vanaf 01/03.


Voor wie:
Zolang de capaciteit van de school niet overschreden is, kan elke leerling, ongeacht tot welke doelgroep hij of zij behoort, worden ingeschreven. Wanneer een school zijn maximumcapaciteit heeft bereikt, krijgt u het formulier "Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving" mee of toegestuurd.
Wanneer mag mijn kind voor de eerste maal naar school?
Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.
  • De 1ste schooldag van februari.
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.


Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.
Bereken de instapdatum voor je kleuter