BIJDRAGEREGELING

Rekeningen voor maaltijden en uitstappen

 

 

 

 

BE45 3631 2751 1489

 

 

 

 

Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem
Gemeenteschool
9830 Sint-Martens-Latem
Op dit rekeningnummer kan er betaald worden voor:


warme maaltijden kleuters:
€ 4,06
soep, maaltijd, dessert, toezicht


warme maaltijden lager:
€ 4,77
soep, maaltijd, dessert, toezicht
 

boterhammen op school:
€ 0,75
soep, water, toezicht

 
Indien u voor domiciliëring gekozen hebt, zal dit duidelijk vermeld staan op uw rekening.
De prijzen kunnen doorheen het schooljaar aangepast worden.
Voor dit rekeningnummer is er geen mogelijkheid tot domiciliëring.

Betalingsmodaliteit

Elke maand ontvangt u een rekening. U krijgt steeds een overzicht van alle in de school gemaakte onkosten (maaltijden, opvang, uitstappen,...). 
U kan beter betalen via een domiciliëringingsopdracht of via een overschrijving. 
Contant betalen proberen we te vermijden.
We verwachten dat die maandelijkse schoolrekening op tijd en volledig wordt betaald.

Meerdaagse extra-murosactiviteiten


De maximumbijdrage door de ouders, na tussenkomst van het oudercomité, bedraagt:

1ste en 2de leerjaar:
boerderijklas €40


3de en 4de leerjaar Latem:
bos- of zeeklas €70


3de en 4de leerjaar Deurle:
avonturen- of bosklas €70


6de leerjaar:
sneeuwklas €340

 

Met een maximum van 480 euro per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs. 

Het is belangrijk dat u goed oplet welk rekeningnummer er op de overschrijving vermeld staat.
Dankzij jullie goede medewerking kunnen de betalingen vlotjes gecontroleerd worden.